lavekan

Späť k vnútornému pokoju
a k lepšiemu spánku.

Kúpiť Lavekan®
lavekan recenze

Čo je Lavekan®

Lavekan® je rastlinný liek s obsahom levandulovej silice.

Na čo sa používa Lavekan®?
Lavekan® je anxiolytikum - liek na liečbu úzkosti.

liecba uzkosti
  • Používa sa na liečbu dočasných úzkostných stavov u dospelých. 
     
  • Účinnou látkou Lavekanu je esenciálny olej z levandule lekárskej (Lavandula angustifolia) a hlavnou zložkou je linalool.
     
  • Je vyvinutý a vyrábaný v Nemecku spoločnosťou Dr. Willmar Schwabe - popredným svetovým výrobcom fytofarmák (liekov rastlinného pôvodu). 
Stiahnite si príbalovú informáciu
liecba uzkosti a strachu
stres vnutorny nepokoj

Ďalšie informácie

Farmakologické vlastnosti Lavekanu

Farmakologická štúdia u zdravých mužov pomocou pozitrónovej emisnej tomografie (PET) odhalila, že príjem 160 mg účinnej látky Lavekanu výrazne znižuje viažuci potenciál serotonínového receptora 1A (5-HT1A) v oblastiach mozgu, ktoré sa podieľajú na regulovaní úzkosti. Tieto zistenia pravdepodobne poukazujú na účasť receptora 5-HT1A pri anxiolytickom účinku účinnej látky Lavekanu.

Jedno kľúčové a dve podporné multicentrické, dvojito zaslepené, placebom kontrolované, randomizované klinické skúšania poukazujú na klinickú účinnosť Lavekanu u pacientov so subsyndromálnou úzkosťou. Po 10 týždňoch užívania bolo zníženie celkového skóre na Hamiltonovej škále úzkosti (HAMA) významne väčšie v skupine pacientov s liečbou v porovnaní so skupinou s placebom.
---------------

Liek je na vnútorné použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. O správnom použití sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

 

Liek je voľne predajný v lekárňach.

 

 

Kúpiť online!

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.